porady prawne katowice

Z usług tej kancelarii warto skorzystać

Przemoc domowa a prawo

porady prawne katowice Niestety, co piąta osoba w Polsce, cierpi z powodu przemocy domowej.
Co jednak najgorsze, ofiarami padają nie tylko osoby dorosłe, ale także dzieci.

Przemoc domowa jest jednym z najbardziej piętnowanych przestępstw, zarówno przez media, jak i przez polskie sądownictwo.

Za przemoc domową, można trafić do więzienia ? to właśnie na potrzeby prześladowanych rodzin powstała tzw. ?błękitna linia?, a więc numer telefonu, pod którym mogą liczyć na wsparcie psychologiczne, ale także i porady prawne. Nie da się jednak ukryć, że w każdym mieście, interesantów przyjmują prawnicy, którzy służą społeczeństwu, a więc proponują bezpłatne porady prawne.
Nie ma chyba nic gorszego, niż próba samodzielnego zmagania się z przepisami, kiedy jesteśmy ofiarami przemocy domowej.
Polskie sądownictwo przestrzega, że oskarżony pozostaje niewinny, dopóki nie udowodnimy jego winy.
Prawo jest po stronie ofiar, jednak będą musiały odpowiedzieć przed sądem na szereg pytań, co może być dla nich niezbyt przyjemne, a przede wszystkim męczące.

Student prawa - powinien udzielać porad?

Czasem zadajemy sobie pytanie ? czy student prawa jest już gotowy rozwiązywać problemy prawnicze? To dosyć ciekawa kwestia i może nas nakierować na to, czy porady uzyskane od naszego krewnego czy sąsiada w trakcie takiej edukacji są cokolwiek warte.
Odpowiedź jest jednak bardzo prozaiczna ? wszystko zależy od etapu jego edukacji.

Pierwszy rok studiów prawniczych upływa bowiem na zagadnieniach związanych z historią prawa i jego korzeniami ? to wiedza potrzebna do ukształtowania właściwego obrazu prawa i pewnych podstaw do operowania nabytą w przyszłości wiedzą, ale dopiero dalsze lata (kancelarie preferują studentów po co najmniej trzecim roku) dają faktyczne umiejętności.

Nie bez znaczenia będzie także fakt, czy młoda osoba miała okazję odbywać już praktyki w kancelarii.

To tam poznaje bowiem prawdziwe oblicze swojego fachu i dostosowuje wiadomości do sposobu ich używania.

Nie niepokójmy się tym, że nasza córka czy syn po pierwszym roku dalej nie błyszczą dokładnymi cytatami z kodeksów ? na to przyjdzie czas.

Różne systemy prawne

Przy rozwiązywaniu pewnych prawniczych zagadnień związanych z krajami takimi jak Anglia musimy mieć świadomość bardzo ważnej rzeczy.
Chodzi mianowicie o różnice między europejskim systemem prawa oraz anglosaskim.
Wynikają one z różnic w kształtowaniu się naszych kultur prawniczych.
Kraje takie jak Włochy, Francja czy Polska są pod olbrzymim wpływem rzymskiego dziedzictwa, a Anglia czy Ameryka rozwijały się w sporej mierze bez niego.
Powoduje to szereg istotnych odmienności po obu stronach. Sprawia to, że ani Europejczycy do końca nie rozumieją prawideł rządzących brytyjskim wymiarem sprawiedliwości, ani Amerykanin bezproblemowo nie obejdzie się z rozstrzyganiem ważnej dla niego sprawy w Niemczech. Może to dla nas zabrzmieć wręcz groźnie, ale tak naprawdę nie ma powodów do prawdziwego niepokoju.
Nikt nie chce nam celowo utrudnić życia, a w razie potrzeby znajdziemy zajmujących się właśnie taką tematyką prawników, którzy pomogą nam w takich nieco mniej standardowych sytuacjach..

Widok do druku:

porady prawne katowice